دانشنامه ارونق و انزاب
53 بازدید
ناشر: مجمع ذخایر اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب حاضر به بررسی جامع منطقه ارونق و انزاب (شهرستان شبستر) می پردازد که تا به حال دو جلد از بخش نامداران با مقدمه علامه اشکوری به چاپ رسیده و دو جلد آن آماده چاپ است. بررسی رجال، اسناد، موقوفات، مدارس دینی، شخصیتهای پارلمانی، آثار باستانی و... بخش های ددیگر این کتاب است که در ده جلد ارایه خواهد شد.