آتابابالار سوزلری
39 بازدید
ناشر: موسسه تاریخ علم و فرهنگ
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دومین کتاب از سلسله کتابهای گنجینه های ادبی فرهنگی تاریخی ارونق و انزاب که توسط آیت الله شیخ حسین بهبهانی نگاشته شده و به کوشش جعفر رحمن زاده منتشر شده است.