العدالة
39 بازدید
ناشر: مجمع ذخایر اسلامی
نقش: محقق
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتابی است بسیار محققانه در رابطه با موضوع عدالت فقهی که توسط محمد یوسف حسینی تنکابنی به نگارش در آمده است. مرحوم تنکابنی کتاب بسیار مفصلی در رابطه با علوم قرآن نوشته است که توسط صوفیانی تصحیح شده و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.