عربی سرایان آذری زبان
40 بازدید
ناشر: مجمع ذخایر اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1000
زبان : فارسی